Ważniejsi niż wiele wróbli

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 15 lipca 2023 r. Tekst: Mt 10, 24-33 Prośba: o stawanie się podobnym do Jezusa Myśli pomocne w rozważaniu: Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jezus nie każe nam iść po drogach, po których...