Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie

Wprowadzenie do modlitwy na 16 Niedzielę zwykłą, 23 lipca Tekst: Mdr 12, 13. 16-19 oraz Mt 13, 24-30 Prośba: o przyjęcie Bożego spojrzenia na zło i Jego sprawiedliwości polegającej na miłosierdziu. Myśli pomocne w rozważaniu: Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i...