Pan ujrzał, że podchodzi

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 19 lipca Tekst: Wj 3, 1-6. 9-12 Prośba: o słuchanie Słowa Bożego i pełnienie Jego woli. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź z Mojżeszem, który pasie owce. Kiedyś był na dworze faraona, przysposobiony przez córkę faraona,...