Posłani by iść

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek 14 lutego Tekst: Łk 10, 1-9 Prośba: o łaskę otwartego serca na Boże wezwanie Myśli pomocne w rozważaniu: Przeczytaj powoli dzisiejszą Ewangelię. Wyobraź sobie scenę powołania kolejnych uczniów, bo Jezus nie ogranicza się do wyboru...