Logika Jezusa

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 25 lutego 2023 r. Tekst: Łk 5, 27-32 Prośba: o wiarę w to, że Bóg mnie kocha z moją słabością Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Jezus zobaczył Mateusza w miejscu...