Dotknąć Jezusa

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 6 lutego Tekst: Mk 6, 53-56 Prośba: o łaskę osobistego spotkania z Jezusem Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus przeprawia się z uczniami do ziemi Genezaret. Uczniowie są po trudnej drodze – spotkała ich burza, są zmęczeni....