Tajemnica mądrości Bożej

Wprowadzenie do modlitwy na 6 Niedzielę zwykłą, 12 lutego Tekst: 1 Kor 2, 6-10 Prośba: o serce mądre, wpatrzone całkowicie w Boże oblicze. Myśli pomocne w rozważaniu: Przeczytaj kilka razy dzisiejszy zaproponowany tekst. Kilka razy. Niech Słowo do Ciebie...