Wprowadzenie do modlitwy na 6 Niedzielę zwykłą, 12 lutego

Tekst: 1 Kor 2, 6-10

Prośba: o serce mądre, wpatrzone całkowicie w Boże oblicze.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Przeczytaj kilka razy dzisiejszy zaproponowany tekst. Kilka razy. Niech Słowo do Ciebie przemówi, w tej głębi serca, do której św. Paweł się odnosi.
  • Mówi on o mądrości, ale zdaje się, że dość ogólnikowo. Nie wyjaśnia czym jest mądrość nie z tego świata. Mądrość tego świata jest mieszaniną życiowego doświadczenia połączonego z głęboką refleksją nad nim, rozeznawanie się w sprawach i podejmowanie dobrych decyzji. To także umiejętność wglądu w życie innych i dobre doradzanie im. To nie jest definicja, ale jeden z możliwych opisów tego, czym jest lub może być mądrość. Ale nie o takiej mądrości pisze św. Paweł. Pisze o mądrości Bożej. Czym ona jest?
  • Jest to mądrość ukryta, przeznaczona dla naszej chwały, mądrość, której „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało…”. Co czujesz, kiedy słyszysz takie słowa? Jak to wpływa na Ciebie?
  • Tej mądrości nikt z ludzi pojąć nie może, a jednak objawił nam ją Bóg przez Ducha, który przenika wszystko. Skoro w Biblii głupota to nieuznawanie nad sobą Boga, jest nieomalże synonimem pychy i zadufania w sobie, to mądrością jest zażyła bliskość z Panem. Gdyby ludzie odkryli mądrość Bożą, to nie ukrzyżowaliby Pana chwały – czyli pojęliby, że Bóg stał się człowiekiem, by objawić prawdziwe Oblicze Ojca. Jak Ty rozumiesz mądrość Bożą? Czy odnajdujesz w sobie pragnienie życia taką mądrością, nie wiedząc do końca czym ona jest? Bo jest ukryta i tajemnicza i objawia się najpełniej w tym, co świat odrzuca. Jeśli pragniesz pójść dalej, to przyjrzyj się tej mądrości w dzisiejszej ewangelii: Mt 5, 17-37, gdzie Pan Jezus w Kazaniu na Górze uczy mądrości nie z tego świata, trudnej do pojęcia. Nie jest to prawo moralne do wypełnienia (jak kolejne przykazania), lecz życie do przeżycia w błogosławieństwie Ojca.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.