Bóg jest Bogiem żywych

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 19 listopada 2022 r. Tekst: Łk 20, 27-40 Prośba: o pogłębianie relacji z Bogiem Myśli pomocne w rozważaniu: Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, (…). Ludzie, którzy przyszli do...