Chrystusowa cierpliwość

Wprowadzenie do modlitwy na 32 Niedzielę zwykłą, 6 listopada Tekst: Łk 20, 27-38 Prośba: o cierpliwość Chrystusa na codzień. Myśli pomocne w rozważaniu: Spotkaj się z Jezusem i saduceuszami. Przychodzą do niego z pewnym przypadkiem, który wydaje się być...