Nie możecie służyć Bogu i mamonie

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę 5 listopada 2022 r. Tekst: Łk 16, 9-15 Prośba: o serce wierne i spójne Myśli pomocne w rozważaniu: „I ja wam mówię, sobie uczyńcie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby kiedy ustanie, przyjęli was do wieczystych...