Natychmiast zostawili

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 30 listopada, św. Andrzeja Apostoła Tekst: Mt 4, 18-22 Prośba: o łaskę bycia wrażliwym na wołanie Pana, posłuszeństwo Jego Słowu. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź w tej modlitwie z Jezusem i rybakami nad jeziorem. Przypatrz się...