Nieuczciwy rządca

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 04.11.2022r Tekst: Łk 16, 1-18 Prośba: o łaskę uczciwości wobec ludzi i Boga  Myśli pomocne w rozważaniu: Rządca oskarżony o trwonienie majątku swojego pana….Niewiadomo, kto oskarżył tego rządcę i czy te oskarżenia są...