Słuchaj i wypełniaj

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 20 lipca  Tekst: Mt 13, 1-9 Prośba: o łaskę uważnego słuchania Słowa i zachowywania Go (wypełniania) w życiu. Myśli pomocne w rozważaniu: Owego dnia Jezus wyszedł z domu. Który to jest ów dzień? Może to TERAZ. Ten moment, w...