Nic do stracenia

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 4 lipca Tekst: Mt 9,18-26 Prośba: o łaskę wiary i zaufania Jezusowi. Myśli pomocne w rozważaniu: Dzisiejsza scena opisuje dwa spotkania Jezusa z tymi, którzy przychodzą do Niego, bo nikt i nic innego nie jest w stanie im...