Czas szukania Pana

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 6 lipca Tekst: Oz 10, 1-3. 7-8. 12 oraz Mt 10, 1-7 Prośba: o serce wolne i oddane Bogu, przyjmujące Jego łaskę i sprawiedliwość. Myśli pomocne w rozważaniu: Wsłuchaj się najpierw w słowo proroka Ozeasza. Mówi ono o odchodzeniu...