Wszystko w Nim ma istnienie

Wprowadzenie do modlitwy na 15 Niedzielę zwykłą, 10 lipca Tekst: Kol 1, 15-20 Prośba: o bliskość z Chrystusem i całkowite pójście za Nim. Myśli pomocne w rozważaniu: Posłuchaj uważnie słów św. Pawła. Przeczytaj je kilka razy. Pozwól, by dotarły głęboko do serca....