Zadziwiająca obietnica

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 14 lipca Tekst: Mt 11, 28-30 Prośba: o otwarcie serca na obietnicę Jezusa Myśli pomocne w rozważaniu: Przyjdźcie do Mnie – bez względu na wszystko, jeśli tylko utrudzony/a jesteś, jeśli tylko obciążony/a jesteś… co mnie...