Zbawienna bezsilność

Wprowadzenie do modlitwy na 11 Niedzielę zwykłą, 14 czerwca Tekst: Rz 5, 6-11 oraz Mt 9, 36 – 10, 8 Prośba: o przyjęcie darmowej miłości i zbawienia, które ofiarowuje Bóg. Myśli pomocne w rozważaniu: Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy bezsilni. Ta bezsilność mówi...

Płaszcz nowego życia

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 13 czerwca Tekst: 1 Krl 19, 19-21 Prośba: o przyjęcie życia, które zawsze jest nowe. Myśli pomocne w rozważaniu: Eliasz jest po ważnym spotkaniu z Bogiem. Słyszeliśmy o tym wczoraj. Objawił mu się na górze. Z tej góry teraz...

Odciąć swój grzech

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 12 czerwca Tekst: Mt 5, 27-32 Prośba: o odwagę odcięcia się od zła Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus wskazuje dziś, że grzech zaczyna się w sercu człowieka – w naszej woli, w stopniowym przyzwalaniu na zło. Czym moje serce jest...

Miłość, która karmi

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 11 czerwca, Boże Ciało Tekst: Pwt 8, 2-3. 14b-16a oraz J 6, 51-58 Prośba: o smakowanie Bożej Miłości na codzień. Myśli pomocne w rozważaniu: Uświadom sobie na początku modlitwy, jak Pan prowadzi Kościół w tych tygodniach i...

W duchu Eliasza

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 10 czerwca. Tekst: 1 Krl 18, 20-39 i Mt 5, 17-19 Prośba: o wiarę Bogu. Prorok Eliasz, którego losy poznajemy w liturgii słowa ostatnich dni, to największy prorok Starego Testamentu. Dzisiejsza scena ukazuje jeden z jego...