Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 30 kwietnia Tekst: Dz 8, 26-40 Prośba: o zaufanie Bogu i przyjęcie Jego życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Przysłuchaj się słowom, jakie do Filipa wypowiada Anioł Pana. Te słowa są ułożone w pary i zmierzają ku jakiemuś celowi. Najpierw słyszy by wstał i poszedł, by ruszył w drogę. Życie jest właśnie czymś takim: wstań i idź! Choćby do najdrobniejszych spraw, słów, gestów… miłość przejawia się w...