Pascha 2020 | dzień 19

Rekolekcje Paschalne 2020: Z TOBĄ JEST PAN dokądkolwiek pójdziesz Tydzień 4 Pójdźmy razem | Dzień 19 Dary Ducha Świętego na drogę | 16 kwietnia Tekst: 1 Kor 12, 1-11 (Edycja Świętego Pawła): Bracia! Chciałbym bardzo, abyście mieli właściwą wiedzę o sprawach duchowych....