Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 23 kwietnia, Uroczystość św. Wojciecha Tekst: Dz 1, 3-8 oraz J 12, 24-26 Prośba: o przyjęcie Nowego Życia przychodzącego w Chrystusie zmartwychwstałym. Myśli pomocne w rozważaniu: Uczniowie mają oczekiwać na moc z nieba, która pozwoli im być świadkami Chrystusa aż po krańce ziemi. I rzeczywiście, dopiero przyjście Ducha Świętego wyprowadziło ich z zamknięcia w Wieczerniku. Sam Wieczernik, tak bardzo...