Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 25 marca, św. Marka Ewangelisty Tekst: 1 P 5, 5b-14 Prośba: o łaskę oparcia się na mocy Boga we wszystkim. Myśli pomocne w rozważaniu: Wczytajmy się przez chwilę w ten tekst wzięty z tłumaczenia interlinearnego grecko-polskiego: “Wszyscy zaś, jedni dla drugich uniżonością serca owińcie się, bo Bóg hardym przeciwstawia się, uniżonym zaś daje łaskę. Pozwólcie się uniżyć pod silną ręką Boga, aby was...