Otwarte oczy

Wprowadzenie do modlitwy na 3 Niedzielę Wielkanocną, 26 kwietnia Tekst: Łk 24, 13-35 Prośba: o otwarte oczy i serce wobec Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Kościół znów w tym czasie zaprasza nas do kontemplowania sceny uczniów uciekających do Emaus. Zaangażuj więc...