Wprowadzenie do modlitwy na 3 Niedzielę Wielkanocną, 26 kwietnia Tekst: Łk 24, 13-35 Prośba: o otwarte oczy i serce wobec Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Kościół znów w tym czasie zaprasza nas do kontemplowania sceny uczniów uciekających do Emaus. Zaangażuj więc wyobraźnię z jej zmysłami, by spotkać się z Bogiem podczas Twojej drogi, Twoich ucieczek, Twojego niezrozumienia i bólu. Spróbuj swoją uważność koncentrować całkowicie na Jezusie....