Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 30 kwietnia

Tekst: Dz 8, 26-40

Prośba: o zaufanie Bogu i przyjęcie Jego życia.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Przysłuchaj się słowom, jakie do Filipa wypowiada Anioł Pana. Te słowa są ułożone w pary i zmierzają ku jakiemuś celowi. Najpierw słyszy by wstał i poszedł, by ruszył w drogę. Życie jest właśnie czymś takim: wstań i idź! Choćby do najdrobniejszych spraw, słów, gestów… miłość przejawia się w drobiazgach codzienności. Wstań i idź.
  • Ma udać się na drogę, która jest pusta. To bardzo ważne słowo w duchowości. Puste oznacza bez treści, bez konsystencji. Nie lubimy pustki. Ani w głowie, ani w portfelu, ani w sercu… ani innych pustek. Ale Bóg zaprasza go do pójścia tam, gdzie jest pusto. W miejsce, które, być może, tylko Bóg potrafi uczynić pełnym – spełnionym.
  • Potem słyszy: podejdź i przyłącz się. Najpierw potrzebuje ruszyć w drogę. Potem doświadczyć – być może – wątpliwości, czy to puste miejsce rzeczywiście jest tym, na które Bóg go wzywa. A teraz słyszy, by podszedł i przyłączył się. To o bliskości, przybliżaniu się do człowieka, do jego spraw, jego życia, jego trosk. Przybliżyć serce do serca, uważność do tego, co naprawdę ważne.
  • Wsłuchaj się w rozmowę Filipa z dworzaninem. Filip czyni dwie rzeczy, o które prosi go Etiop: wyjaśnia mu Pisma oraz zanurza go w wodzie (udziela chrztu). Mówiąc inaczej, powiedzielibyśmy, że zanurza go w Słowie oraz w Życiu, które płynie z chrztu. Słowo wyjaśnia Życie, a Życie objawia się w Słowie. Słowo jest Życiem, a Życie jest Słowem. Czym żyjesz na codzień?
  • Filip jest narzędziem w ręku Boga, więc Bóg nim dysponuje. Filip Go słucha i Mu na to pozwala. W dworzaninie zaś pozostawia ślad to jego przybycie – radość w sercu. Z tą radością wraca do siebie. Droga od pustki do radości. Od słuchania słów Anioła do głoszenia Słowa.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.