Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 2 listopada Tekst: J 11, 17-45 Prośba: o łaskę zaufania Bogu 1. Dzisiejszego dnia znajdziemy w lekcjonarzu trzy zestawy czytań liturgicznych. Fragment Janowej Ewangelii jest wzięty z Liturgii Słowa drugiej Mszy świętej. Proponuję pomodlić się rozszerzonym o kilka wcześniejszych wersetów fragmentem dzisiejszej Ewangelii. Jezus przybywa do Betanii już po śmierci Łazarza. Odbył się już pogrzeb. Siostry są w...