Bóg, który nie męczy się przebaczaniem

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 12 listopada Tekst: Łk 17,1-6 Prośba: o łaskę przyjęcia Bożej pomocy i przebaczenia 1. Słowo “biada” pada z ust Jezusa w Ewangeliach  kilka razy. Spróbuj dzisiaj usłyszeć w tym słowie nie tylko ostrzeżenie czy napomnienie, ale przede wszystkim Jego troskę o Ciebie. Proś Go, by pokazywał Ci, czym w Jego oczach jest grzech. Proś też o łaskę trwania przy Nim całym sercem, tak aby nigdy nie...