Kiedy przyjdzie?

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 listopada Tekst: Łk 17, 20-25 Prośba: o łaskę coraz głębszej więzi z Tym, który na stałe przebywa w Twoim wnętrzu. 1.   Pytają Jezusa, kiedy przyjdzie królestwo Boże. Lecz Jezus swoją wypowiedź rozpoczyna od słów: Królestwo...