Wdowa i prorok

Wprowadzenie do modlitwy na 32 Niedzielę zwykłą, 11 listopada Tekst: 1 Krl 17, 10-16 oraz Mk 12, 38-44 Prośba: o łaskę wdzięczności za wszystko, co otrzymujesz oraz o hojność w dawaniu siebie innym. 1.   Wsłuchaj się uważnie w oba dzisiejsze teksty, które jakoś...