Wprowadzenie do medytacji na sobotę, 24 listopada. Tekst: Łk 20,27-40 Prośba: o życie pełnią życia. Dzisiejsza Ewangelia dotyka sprawy, która wymyka się naszej wyobraźni. Saduceusze próbują wcisnąć kwestię życia wiecznego, zmartwychwstania w jakiś ludzki schemat. Tak się jednak nie da. W “przyszłym świecie” nie będą potrzebne przepisy prawa mojżeszowego, nie będzie trzeba przykazań kościelnych…  jedynym prawem będzie Miłość. I...