Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 8 listopada Tekst: Łk 15, 1-10 Prośba: o łaskę przyjęcia Bożej miłości, przychodzącej w konkrecie życia. 1.   Do Jezusa przybliżają się wszyscy celnicy i grzesznicy. Chcą Go słuchać. Zatrzymaj się na tych słowach i uświadom sobie cel Twojego przychodzenia do Boga. Zobacz najpierw, czy Twoja relacja z Nim jest rzeczywiście “przybliżaniem się”, czy tylko patrzeniem z boku, pewnym dystansem,...