Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 2 listopada

Tekst: J 11, 17-45

Prośba: o łaskę zaufania Bogu

1. Dzisiejszego dnia znajdziemy w lekcjonarzu trzy zestawy czytań liturgicznych. Fragment Janowej Ewangelii jest wzięty z Liturgii Słowa drugiej Mszy świętej. Proponuję pomodlić się rozszerzonym o kilka wcześniejszych wersetów fragmentem dzisiejszej Ewangelii. Jezus przybywa do Betanii już po śmierci Łazarza. Odbył się już pogrzeb. Siostry są w żałobie. Widzimy Martę, która wychodzi naprzeciw Jezusowi – jakby ona przejęła rolę gospodarza domu. Maria natomiast zostaje w domu. Śmierć kogoś bliskiego, szczególnie nagła, zmienia wszystko. Często wymaga to przeorganizowania funkcjonowania całego domu. Jest taka ewentualność, że nie pozwolimy sobie wtedy na przeżycie starty i żałoby.

2. Obie siostry przy spotkaniu z Jezusem powtarzają to samo zdanie: “Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Marta dodaje wyznanie wiary w to, że nawet teraz w tej sytuacji Bóg może uczynić wszystko. Maria natomiast płacze – jakby nie potrafiła wierzyć, że z tej sytuacji jest wyjście. Wydaje się, że postawa Marty jest postawą otwarcia na drugiego, postawa zaś Marii ma cechy zamknięcia w sobie, we własnym bólu i cierpieniu. Bo w bardzo różny sposób można zareagować na stratę.

3. Kiedy dziś staniesz nad grobem kogoś bliskiego, kto jest już w domu Ojca, spróbuj zobaczyć jak przeżyłeś czas po śmierci tej osoby. Co wtedy pomogło Ci wrócić do codziennych zadań? Co dało Ci siłę, by nadal patrzeć w przyszłość z nadzieją? Porozmawiaj z Bogiem o tym, co rodzi się w Twoim sercu.