Miłość rozeznająca i zaangażowana

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 19 września Tekst: Łk 7, 36-50 Prośba: o zaangażowanie w życie, w miłość. Myśli pomocne w rozważaniu: Po dwóch krótkich zdaniach wprowadzających, ta dzisiejsza scena nabiera mocno emocjonalnego charakteru, klimatu bliskości w...

Harmonia zaangażowania i uległości

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 18 września, św. Stanisława Kostki Tekst: Łk 2, 41-52 Prośba: o uległość Bożej Miłości. Myśli pomocne w rozważaniu: Rodzice Jezusa co roku chodzą na święto Paschy do Jerozolimy. Zabierają tam też Jezusa. Przyjrzyj się swoim różnym...

Stracić, aby zyskać

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 17 września Tekst: Łk 7,11-17 Prośba: o łaskę odkrycia, co jest w głębi mojego serca Za Jezusem podążają nie tylko uczniowie, ale wielkie tłumy. Spróbuj zobaczyć tę scenę i popatrzeć na ten tłum. Jak się zachowuje, co mówi. Pomyśl,...

Misja: modlitwa

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 16 września Tekst: 1 Tm 2,1-8 Prośba: o serce, które współczuje i z wiarą modli się za innych “Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich...