Wprowadzenie do modlitwy na 23 Niedzielę zwykłą, 4 września

Tekst: Łk 14, 25-33

Prośba: o głębokie pragnienia pójścia za Chrystusem i czystość intencji na tej drodze.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Za Jezusem idą tłumy. Czy odnajdujesz siebie w tej wielkiej rzeszy ludzi podążających za Chrystusem? Właśnie do Ciebie i do nas wszystkich mówi On słowa o nienawiści ojca, matki, żony, dzieci, braci i sióstr… Nienawiść kojarzy nam się z przeciwieństwem miłości, a przecież największe przykazanie do miłować Boga i bliźniego. Czy Jezus sobie przeczy? Pozostań z tymi słowami przez chwilę, zobacz, co w Tobie wzbudzają.
  • Wydaje się, że Jezus mówi o całkowitym radykalizmie w pójściu za Nim. Nie dotyczy to tylko tych osób, które całkowicie poświęciły mu swoje życie (osoby duchowne i konsekrowane). Tak naprawdę wszyscy są powołani do całkowitego poświęcenia swojego życia Bogu, od którego wszystko mamy. Jakby nasza wiara nie polegała na tym, że coś mamy zdobywać, ale wręcz przeciwnie – czegoś się nieustannie pozbywać. Skoro droga do domu Ojca jest wąską ścieżką i ciasną bramą – nie zmieści się tam nic więcej oprócz człowieka, więcej nawet – dziecka. Dziecka, które nie ma nic, bo wszystko zapewniają mu rodzice. Radykalizm w pójściu za Jezusem jest właśnie taki: mogę korzystać ze wszystkiego, co jest na tym świecie, bo to jest od Boga, ale nie mogę się do tego przywiązywać czy uważać za „swoje” w sposób nieuporządkowany.
  • Ta droga wymaga postawy takiej, że potrzebujemy dobrze rozważyć, czy nas na to stać. Jak budowniczy wieży potrzebuje sprawdzić, czy mu wystarczy na wykończenie i jak król, który potrzebuje rozważyć, czy zdoła wygrać bitwę tymi siłami, jakie posiada. Dobrze rozważyć, czy nasze pójście za Chrystusem jest tylko chwilowym zapałem albo wiąże się z jakimiś doraźnymi zyskami (coś z tego będę miał), czy jest rzeczywistym pójściem za Nim – aż do końca. Czy jest oddaniem Mu całego swego życia, czy tylko pewnych jego fragmentów.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.