Wprowadzenie do modlitwy na sobotę 3 września 2022 r.

Tekst: Łk 6, 1-5

Prośba: o łaskę pokory

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • “uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami”. Zobacz zrywających kłosy uczniów, zobacz co przeżywają, jakie uczucia im towarzyszą. Czy łatwo jest im przyjąć sposób, w jaki Jezus zaspokajał ich głód? A może jest w nich lęk lub poczucie winy związane z tym, że jest to niezgodne z Prawem Szabatu… Może jest to dla nich zbyt szokujące? Spójrz na swoje życie i zobacz, w jaki sposób Bóg zaspokaja różne głody w Twoim życiu, jak działa… Czy zawsze Mu na to pozwalasz? Czy tylko wtedy, gdy jest to zgodne z Twoimi wyobrażeniami? Czy jest w Tobie otwartość na to, by Bóg działał tak, jak On chce?
  • “Syn Człowieczy jest Panem także szabatu”. Jezus pokazuje, że nie mieści się w tym, co jest ograniczane przez prawo. Miłość nie potrzebuje prawa. Miłość jest większa niż prawo. Czym Ty kierujesz się w swoim życiu: prawem czy miłością? Jak traktujesz ludzi, którzy są obok Ciebie, samego siebie? Czy rzeczywiście miłość jest najważniejsza? A może ważniejsze jest przywiązanie do tradycji?
  • Jezus pokazuje, że jest Panem wszystkiego, “także szabatu”. Często jest w nas potrzeba kontrolowania wszystkiego. Chcemy wszystkiego dokonać własnymi siłami, według naszych pomysłów. Tak bardzo się tego trzymamy, że tracimy całą radość i energię, rodzi się w nas frustracja, zniechęcenie. A On chce być Panem wszystkiego w naszym życiu… Potrzeba pokory, by uznać, że sam sobie nie poradzę. Zatrzymaj się i zobacz, kto jest Twoim Panem, co w swoim życiu oddajesz Bogu, a czego trzymasz się kurczowo. Proś o to, byś potrafił oddać Mu wszystko… 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.