Nadzieja na spotkanie ze sobą

Nadzieja na spotkanie ze sobą

“Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość…” /1 Kor 13,13/ Adwentowa podróż z Trzema Siostrami 2 – 24 grudnia 2018 Wprowadzenie do modlitwy na II niedzielę adwentu, 9 grudnia Modlitwę zacznij od znaku krzyża i chwili zatrzymania. Uświadom sobie, że...

Nadzieja złożona w Chrystusie

“Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość…” /1 Kor 13,13/ Adwentowa podróż z Trzema Siostrami 2 – 24 grudnia 2018 Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Modlitwę zacznij od znaku krzyża i chwili...

Wiara, która otwiera oczy na nowe

“Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość…” /1 Kor 13,13/ Adwentowa podróż z Trzema Siostrami 2 – 24 grudnia 2018 Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 7 grudnia Modlitwę zacznij od znaku krzyża i chwili zatrzymania. Uświadom sobie, że oddychasz, że są...

Gdzie mam złożoną moją nadzieję?

“Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość…” /1 Kor 13,13/ Adwentowa podróż z Trzema Siostrami 2 – 24 grudnia 2018 Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 6 grudnia Modlitwę zacznij od znaku krzyża i chwili zatrzymania. Uświadom sobie, że oddychasz, że...

Nadzieja, która przyprowadza do Boga

“Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość…” /1 Kor 13,13/ Adwentowa podróż z Trzema Siostrami 2 – 24 grudnia 2018 Wprowadzenie do modlitwy na środę, 5 grudnia Modlitwę zacznij od znaku krzyża i chwili zatrzymania. Uświadom sobie, że oddychasz, że są w...

Miłość – skupić całe swoje serce na Kochanym

“Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość…” /1 Kor 13,13/ Adwentowa podróż z Trzema Siostrami 2 – 24 grudnia 2018 Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 4 grudnia Modlitwę zacznij od znaku krzyża i chwili zatrzymania. Uświadom sobie, że oddychasz, że są...

Wiara – ludzka dyspozycja, Boże działanie

“Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość…” /1 Kor 13,13/ Adwentowa podróż z Trzema Siostrami 2 – 24 grudnia 2018 Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 3 grudnia Modlitwę zacznij od znaku krzyża i chwili zatrzymania. Uświadom sobie, że oddychasz,...
Nadzieja – bądź w drodze

Nadzieja – bądź w drodze

Wprowadzenie do modlitwy na I niedzielę adwentu, 2 grudnia: “Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą, a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. /Łk 21,27-28/ Droga za nami, droga przed nami. Kto jest Twoim towarzyszem?