Wprowadzenie do modlitwy na środę, 26 października

Tekst: Łk 13, 22-30

Prośba: o wierność w pójściu za Jezusem.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Bądź z Jezusem, który jest ciągle w drodze. I ta droga ma swój cel – Jerozolima. Święte Miasto, w którym dopełni się Jego życie i nasze zbawienie. W jakim kierunku, w jakim celu zmierza Twoje życie? Po drodze Jezus naucza, trudzi się, by każdy człowiek mógł otworzyć serce i przyjąć miłość Ojca. Bo o tym jest nauczanie Jezusa.
  • Jezus zostaje zapytany o zbawienie. Nie odpowiada wprost, ale daje obraz, który ma pomóc zrozumieć tę rzeczywistość. Z jednej bowiem strony zbawienie jest darmową łaską, której Bóg nam udziela przez Jezusa Chrystusa. Nic nie musimy robić, by zbawienie wpadło do naszego serca, by nawiedziło glebę naszego życia. Z drugiej strony potrzeba wysiłku i trudu, by to ziarenko wydało plon. Potrzeba zmagania, by przejść przez ciasną bramę. Zbawienie „wypracował” i podarował mi Jezus, ale czy wykonuję swoją „pracę”, by je przyjąć i odpowiedzieć na nie?
  • Nie wystarczy słuchanie Jezusa, nie wystarczy jadać i pić z Nim – jak się usprawiedliwiają w przypowieści ludzie kołaczący do drzwi. Zbawienie wymaga przyjęcia i zaangażowania się w nie. Bo miłość to nie są tylko czułe słowa, ale konkretne zaangażowania na rzecz drugiego człowieka. To wyjście z siebie, wyjście poza swój świat, by spotkać drugiego, by dać Mu siebie. Zbawienie więc to przyjąć łaskę Chrystusa i naśladować Go w tym, by również każdy z nas poszedł do swojej „Jerozolimy”, gdzie odda życie – ofiaruje je Bogu i ludziom, zaangażuje się w miłość wobec tych, którzy są wokół. Na nowo zapytaj siebie o swoje pragnienia w tym względzie. Posłuchaj słów Jezusa nie tylko w logice moralnej (co trzeba robić, żeby się zbawić), ale w logice duchowej, czyli zaproszenia Jezusa do współpracy, do wyruszenia z Nim w drogę. Chodzi bowiem o to, by trzymać się Go blisko, by trwać w Nim i robić wszystko „na Jego Słowo”.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.