Wprowadzenie do modlitwy na wtorek 1 listopada
Uroczystość Wszystkich Świętych

Tekst: Mt 5, 1-12a

Prośba: o pragnienie świętości w każdej dziedzinie życia

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Przeczytaj bardzo uważnie, być może na głos, dzisiejszą Ewangelię (Mt 5, 1-12a). Wyobraź sobie jak Jezus staje przed tłumem ludzi i mówi o tym, jak osiągnąć świętość, szczęście i spełnienie. Co czujesz na warunki, o których słyszysz? Czy bycie ubogim w duchu, cichym, pragnącym sprawiedliwości, miłosiernym, czystego serca, wprowadzającym pokój, cierpiącym prześladowanie ze względu na Boga nie budzi w tobie jakiegoś wewnętrznego zgrzytu i buntu? Co czujesz? Opowiedz o tym szczerze Jezusowi i popatrz, jak On cię słucha i patrzy teraz na ciebie.
  • Czytając opis błogosławieństw możemy czuć się zaproszeni do innego życia – do bycia bliżej drugiego człowieka. Do czego konkretnie czujesz się zapraszany? Do jakiej postawy wobec Boga, drugiego człowieka, świata? Zobacz, że Jezus zapraszając cię do takiej drogi, chce być na niej razem z tobą. Czy ty też tego chcesz? Zobacz też, że to zaproszenie płynie od Boga, nie jest czymś, co sami sobie tworzymy. Jest łaską. Czy potrafię dziękować za łaski, które wymagają ode mnie trudu, poświęcenia, starań? Warto porozmawiać o tym szczerze z Jezusem…

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.