NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO „OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 6

Zanim przejdziesz do przygotowania modlitwy zobacz film wprowadzający w kolejny dzień nowenny.

Rz 12, 1-3

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.

1 J 4,1-6

Umiłowani,
nie dowierzajcie każdemu duchowi,
ale badajcie duchy, czy są z Boga,
gdyż wielu fałszywych proroków
pojawiło się na świecie.
Po tym poznajecie Ducha Bożego:
każdy duch,
który uznaje,
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.
Każdy zaś duch,
który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga;
i to jest duch Antychrysta,
który – jak słyszeliście – nadchodzi
i już teraz przebywa na świecie.
Wy, dzieci,
jesteście z Boga i zwyciężyliście ich,
ponieważ większy jest Ten, który w was jest,
od tego, który jest w świecie.
Oni są ze świata,
dlatego mówią tak, jak [mówi] świat,
a świat ich słucha.
My jesteśmy z Boga.
Ten, który zna Boga, słucha nas.
Kto nie jest z Boga, nas nie słucha.
W ten sposób poznajemy
ducha prawdy i ducha fałszu.

Przygotowanie do dzisiejszej modlitwy rozpocznij od przeczytania zaproponowanych fragmentów Słowa Bożego. Dopiero po tej lekturze przejdź do tekstu wprowadzenia do modlitwy.

Rozpoczynając modlitwę uczyń Znak Krzyża. Bo to w momencie śmierci Jezus oddał ducha – jakby tchnął Go na tych, którzy do krzyża się zbliżyli, byli pod nim. To jest pierwszy moment obdarowywania nas Duchem Świętym. Przez chwilę uświadom sobie, że w Tobie jest Tchnienie Życia – oddech – wdech i wydech. W momencie Twoich narodzin Bóg dał Ci pierwszy oddech – wdech, w momencie Twojej śmierci oddasz go Bogu w Twoim ostatnim wydechu. Zatem Tchnienie Życia jest cały czas w Tobie. Nie musisz szukać gdzieś daleko – zauważ, że Duch Święty już jest w Tobie i działa.

Jeżeli potrzebujesz zaangażuj wyobraźnię. Wyobraź sobie, że dostałeś listy od bliskich Ci osób, które piszą do Ciebie o tym, co możesz robić, aby być bliżej Boga.

Poproś o łaskę otwartego serca na przychodzenie i działanie Ducha Świętego.

1. U św. Pawła czytamy: Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Dar rady ma bardzo wiele aspektów, lecz jego główną cechą jest “rozeznawanie”. To dar, który pomaga nam rozeznać, rozpoznać to, co pochodzi od Boga (jest Jego wolą), od tego, co pochodzi od złego ducha lub od wszelkich sił przeciwnych Bogu. Wczoraj mówiliśmy, że dar męstwa pomaga nam pokonywać przeciwności losu, różne trudności i pokusy złego ducha, jego ataki. Czasami jednak nie ma frontalnego ataku złego ducha, jest natomiast subtelne kuszenie czymś, co “wydaje się” dobre. Aby to rozpoznać i zdemaskować złego ducha potrzebujemy od Ducha Świętego daru rady. Przypomnij sobie te wszystkie momenty w życiu, kiedy dałeś się zwieść, kiedy zaangażowałeś się w coś, podjąłeś się czegoś, podjąłeś jakąś decyzję a po fakcie okazało się, że zostałeś zwiedziony przez złego ducha, że spodziewane dobro okazało się mniejsze lub w ogóle go nie było, że intencje były dobre a owoce wyszły złe (w tym wszystkim chodzi o rzeczy duchowe). Jak się wtedy czułeś? Czy udało Ci się wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość?

2. Rozeznawanie polega na oddzielaniu tego co dobre, od tego co złe. To jak badanie monety: czy jest prawdziwa, czy fałszywa (dokładnie ta czynność stoi u źródeł dzisiejszego rozumienia tego słowa). Św. Jan daje konkretne wskazania: jeżeli to, co Cię spotyka przybliża Cię do Boga, sprawia, że jeszcze bardziej i mocniej lgniesz do Jezusa jako Twojego Pana i Boga – może pochodzić od dobrego ducha. Jeżeli jakiś człowiek jest napełniony Duchem Bożym – rozpoznasz to po jego zasłuchaniu w to, co mówi Bóg. Pisze też o tym, że my jesteśmy napełnieni Bogiem i nie musimy szukać gdzieś daleko, bo Łaska już działa w nas. Popatrz na swoje życie i zobacz różne elementy rozeznawania, jakie stosujesz w życiu. Uświadom sobie, że kiedy podejmujesz różne decyzje życiowe, czasem nawet te najmniejsze, to mogą na Ciebie działać różne siły: duch dobry (Bóg), duch zły (szatan), albo to wszystko, co pochodzi z Twojej wolności (skażone jednak przez grzech). Potrzeba więc czujności i rozeznawania – tym większego, im ważniejsza jest sprawa.

3. Warto poruszyć jeszcze jeden aspekt daru rady. Jak sama nazwa wskazuje dar ten dotyczy również “radzenia, dawania rad”. Pierwszym, którego mamy słuchać jest Bóg i Jego Słowo. Ale po radę możemy się zwracać również do ludzi, którzy są w czymś biegli, znają się na życiu, na ludzkich problemach. Wiele zachęt do słuchania rad mądrzejszych od siebie znajdziemy w Piśmie Świętym, szczególnie w księgach mądrościowych, np. w księdze Przysłów, Syracha, Mądrości. Człowiek, który jest mocno kuszony, który stoi na rozdrożu lub ma zamęt w sercu potrzebuje czasem drugiego człowieka i jego mądrej rady, by mógł pójść dalej w swoim życiu – tu możemy zobaczyć choćby całą praktykę kierownictwa duchowego, towarzyszenia duchowego, “pomagania duszom” (określenie św. Ignacego z Loyoli). Czy jesteś otwarty na Słowo Pana i Jego rady? Czy potrafisz również słuchać dobrych rad innych ludzi? Czy nie myślisz czasem, że sam sobie doskonale dasz radę ze wszystkim, a ewentualne porażki zrzucasz na czynniki niezależne od Ciebie? Proś dzisiaj Ducha Św. o dar rady, o dar (umiejętność) rozeznawania, rozpoznawania dobra i zła w Twoim życiu – by to pierwsze przyjmować i wcielać w życie, a to drugie odrzucać i wyrzekać się go. Proś również o pokorę w przyjmowaniu rad, których udziela Ci Bóg (natchnienia do czynienia dobra) oraz inni ludzie, życzliwi Tobie. 

Na zakończenie modlitwy odmów lub może zaśpiewaj Hymn do Ducha Świętego, którym w tym czasie modli się Kościół.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Amen! Alleluja!