Bóg Cię KOCHA, wtorek, 18 grudnia

J 13, 1-10 Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. …wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał...

Bóg Cię KOCHA, poniedziałek, 17 grudnia

Iz 49, 8 -16 Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu,..aby rzec więźniom: “Wyjdźcie na wolność!”… Nie będą już łaknąć ni pragnąć, i nie...

Bóg Cię KOCHA, III Niedziela Adwentu, 16 grudnia

Oz 11, 1- 4 Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode Mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni...

III Tydzień: Bóg Cię KOCHA – lektura dodatkowa

Zapraszamy do lektury wybranych numerów Katechizmu Kościoła Katolickiego III TYDZIEŃ: Wierzę w Boga, który mnie KOCHA 293 Podstawowa prawda, której Pismo święte i Tradycja nie przestają nauczać i wysławiać, głosi, że “świat został stworzony dla chwały...

Bóg MÓWI do Ciebie: sobota, 15 grudnia

Modlitwa powtórkowa Przygotuj ją według znanego z poprzednich dni schematu. Nie zapomnij o trzech punktach modlitwy, oznaczanych w naszych wprowadzeniach cyframi rzymskimi. Z podanych niżej sposobów wybierz ten, który dziś najbardziej Ci odpowiada: 1. Z całego...

Bóg MÓWI do Ciebie: piątek, 14 grudnia

Hbr 1,1-4 Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a...