Kto odczyta mój sen?

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 24 listopada Proś o łaskę wzrastania w wierze we wspólnocie Kościoła. Tekst: Dn 2,31-45 Król Nabuchodonozor ma dziwny sen, którego znaczenie nie jest w stanie wytłumaczyć. Wielki posąg zbudowany z wielu metali nagle rozpada się na...

Wszystko w Bogu

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 23 listopada Tekst: Łk 21,1-4 Prośba: o łaskę zaufania Bogu we wszystkim Po raz kolejny w ciągu dwóch tygodni Kościół daje nam to czytanie w Liturgii Słowa. Popatrz na Jezusa. Siedzi przy skarbonie i patrzy na tych, którzy...

Król wszechświata

Wprowadzenie do modlitwy na 34 Niedzielę zwykłą, Chrystusa Króla Wszechświata, 22 listopada Tekst: J 18, 33b – 37 Prośba: o łaskę życia w prawdzie i miłości oraz o zależność od Boga. Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Nie jest dostrzegalne, gdyż jest w...

Poznać zamiary

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 21 listopada Tekst: 1 Mch 6, 1 – 13 Prośba: o łaskę rozeznawania i nawrócenia. Najpierw przeczytaj cały ten tekst z księgi Machabejskiej. Król wyrusza na wojnę, bo posłyszał o bogactwach i pragnie je zdobyć. Nie powiodło mu...

Przekupnie w moim sercu

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 20 listopada. Tekst: Łk 19, 45-48 Prośba: o łaskę wytrwałości w duchowej walce. 1. Wypędzenie przekupniów. Św. Paweł naucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego…” (1 Kor 6,19a). Jezus wypędza przekupniów...

Co nosisz w sercu?

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 18 listopada Tekst: Ps 17,1.5-6.8.15 Prośba: o łaskę wypowiedzenia przed Panem tego co nosisz w sercu. Tekst dzisiejszego psalmu to konkretna modlitwa człowieka, który woła do Pana i pragnie by Bóg Go usłyszał. Jakie są Twoje myśli,...