Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 21 listopada

Tekst: 1 Mch 6, 1 – 13

Prośba: o łaskę rozeznawania i nawrócenia.

Najpierw przeczytaj cały ten tekst z księgi Machabejskiej. Król wyrusza na wojnę, bo posłyszał o bogactwach i pragnie je zdobyć. Nie powiodło mu się to jednak, podobnie jak doniesiono mu, iż druga wyprawa – do ziemi judzkiej – również się nie powiodła. My tak często życzymy sobie powodzenia i tego, by sprawy szły dla nas pomyślnie. Ale czy tak zawsze ma być? Czy wszystko musi iść po naszej myśli? Czy trudne wydarzenia nie są po to, by nas czegoś nauczyć?

Zobacz, że zdobycie miasta nie powiodło się królowi, gdyż “mieszkańcy miasta poznali jego zamiary”. To zdanie pięknie wyraża ideę rozeznawania duchowego i walki duchowej. Chodzi w nim bowiem o to, by rozpoznać zamiary złego ducha, a wtedy na pewno mu się nie powiodą, gdyż jesteśmy w stanie w porę zareagować. To poznawanie zamiarów złego jest ważne i uczymy się tego przez dłuższy czas. Ważna jest tu codzienna refleksja nad swoim życiem, zwana od starożytności rachunkiem sumienia. To spojrzenie na codzienność z jednej strony z wdzięcznością, z drugiej zaś widząc dobroć i łaskę Boga, Jego działanie względem nas – patrzymy na naszą odpowiedź na Jego miłość. Ta odpowiedź to nierzadko niewierność, brak miłości, grzech. W tym procesie możemy również widzieć pułapki zastawiane na nas przez złego i te miejsca, w których udaje nam się je omijać, ale również te, w których wpadamy w jego pułapki. Czy masz taką świadomość na codzień? Proś Pana o taką łaskę.

Król zauważa, że spotyka go to wszystko z powodu jego chciwości oraz tępienia mieszkańców ziemi. Te słowa o totalnym zabarwieniu pokazują jego okrucieństwo, choć sam siebie wcześniej określa jako władcę łaskawego i miłosiernego. Zobaczył miejsca, gdzie potrzebuje nawrócenia. Czy Ty widzisz takie miejsca?