Wprowadzenie do modlitwy na środę, 25 listopada

Tekst: Dn 3

Prośba o łaskę wielbienia Boga.

Trzej młodzieńcy, cudownie ocaleni od płomieni, kierują do Boga hymn pełen błogosławieństwa. Hymn ten przypomina litanię, powtarzającą się, a jednocześnie wciąż nową… Możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy w Kościele wypełnionym różnymi osobami, gdzie wspólnie śpiewamy hymn na cześć naszego Boga. W trakcie śpiewu każda z osób wymienia różne dzieła, które Pan dokonał w jej życiu. Ja również mogę przyłączyć się do śpiewu, do wychwalania Chrystusa, do dziękowania i uwielbiania Boga za konkretne wydarzenia, które miały miejsce w moim życiu…

Mogę też modlić się słowami dzisiejszego hymnu, mogę powtarzać słowa: Błogosławiony jesteś, Panie, pełen chwały i wywyższony na wieki… A może pragnę w szczególny sposób uwielbiać imię Boga, Jego świętość, chwałę… Zapraszam do takiej formy modlitwy, która porusza Twoje serce…