Czwartek, 22 listopada

Łk 19, 41-44

Poproś dziś Jezusa o nieustanną otwartość na Jezusa, który jest dawcą pokoju..

1.  “O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi”. Jezus płacząc nad Jerozolimą ukazuje swoje serdeczne współczucie i troskę wypływającą z miłości do każdego człowieka. Może jest jakiś aspekt mojego życia nad którym Jezus również płacze. Co to może być?

Środa, 21 listopada

Łk 19,11-28

Poproś dziś Jezusa o łaskę odkrywania wraz z Nim darów, którymi Cię obdarował.

 

1.  Jezus każdego człowieka obdarza łaską wiary konieczną do uwierzenia w Niego. To On Bóg jest Królem  i chce być też Królem twojego serca, twojego życia… bo kocha ciebie. Czy ty uznajesz Jezusa jako swego Króla i Mesjasza?

Wtorek, 20 listopada

Łk 19,1-10

Poproś dziś o głębokie potkanie z Jezusem, który przychodzi do mnie tu i teraz, w tym momencie, w tej modlitwie.

 

1.  Jezus przychodzi do Jerycha. Tłumy wyszły Mu na spotkanie. Widać jest kimś na tyle znanym, że wiadomo, którędy będzie przechodził. Na tej trasie ustawiają się ludzie. Po co przyszli? Z ciekawości, z pragnienia przywitania Jezusa, aby zobaczyć kogoś, o kim jest głośno?

Poniedziałek, 19 listopada

Łk 18, 35-43

Dziś proś o łaskę dostrzegania działania i obecności Boga w swoim życiu.

Niewidomy spod Jerycha siedział jak zawsze przy drodze do miasta prosząc o jałmużnę. Usłyszał przechodzący tłum. Gdy dowiedział się, że to Jezus idzie zaczął wołać: ”Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Krzyczał tak długo, aż Jezus go usłyszał. Jezus pyta się go o to, w jaki sposób chce doświadczyć litości Boga nad sobą. Wyobraź sobie tą scenę. Zobacz niewidomego, rozmawiającego z nim Jezusa, tłum. Gdzie Ty jesteś? Przypatrujesz się z daleka czy z bliska. Może to Ty jesteś wołającym o zmiłowanie?

Niedziela, 18 listopada XXXIII zwykła

Mk 13,24-32

Poproś dziś Pana o łaskę dobrego wykorzystania czasu i pogłębiania relacji z Chrystusem.

 

1.  Tekst zaczyna się od słów “w owe dni”, a kończy tym, że o “owym dniu” nikt nie wie, tylko Ojciec. Trochę wcześniej zaś Jezus mówi, że nie przeminie to pokolenie, aż się wszysto stanie. Coś jest już bardzo blisko, we drzwiach

Sobota, 17 listopada

Łk 18,1-8

Poproś dziś Jezusa o wytrwałość w modlitwie.

1.  Czym jest modlitwa? O modlitwie można mówić jedynie w odniesieniu do Boga. Jest ona przestrzenią, w której buduje się relację z Bogiem. Zawiązuje, pogłębia. Jest miejscem, gdzie Bóg może się spotykać z człowiekiem.