Środa, 17 października

Ga 5, 18-25

Poproś Pana o łaskę wolności wewnętrznej i prawdziwego życia w Duchu.

1.   Św. Paweł przeciwstawia życie według ducha życiu według ciała. Co oznacza dla niego ciało? Nie chodzi o to ciało materialne, które posiadamy, nie chodzi o naszą cielesność w sensie fizycznym. Dla Pawła ciało jest tym wszystkim w człowieku, co opiera się Bogu, przeciwstawia Mu i ciągnie człowieka ku śmierci wiecznej.

Wtorek, 16 października

Łk 11,37-41

Poproś dziś o wewnętrzne poznanie i zdolność rozróżniania rzeczy ważnych i nieistotnych.

1. Tekst, na którym oprzemy dzisiejszą modlitwę, zaprasza do rozróżnienia spraw ważnych i nieistotnych. Faryzeusz, który zaprosił Jezusa na obiad, zdziwił się, że ten nie obmywa rąk przed posiłkiem. Faryzeusze  przykładali bardzo dużą wagę do czystości rytualnej, także od rytualnych obmyć.

Poniedziałek, 15 października

Łk 11,29-32

W dzisiejszej modlitwie proś o łaskę przyjęcia wiary płyącej od Zmartwychwstałego Jezusa.

Jezus przemawiając do zebranego tłumu mówi, że plemię to jest przewrotne, gdyż żąda znaku. Kilka razy we fragmencie Ewangelii zaznaczone jest, że chodzi o to konkretne plemię, o tych konkretnych Izraelitów. Jezus zaznacza, że Syn Człowieczy i to, co się na nim dokona będzie znakiem.

Niedziela, 14 października XXVIII zwykła

Mk 10, 17-30

Poproś w tej modlitwie Pana o łaskę ubóstwa i całkowitego zaufania Jemu.

1.   Przybiega do Jezusa człowiek, który szuka doskonałości w swoim życiu. Jezus wskazuje mu najpierw na przykazania, bo nie można prowadzić życia prawdziwie duchowego bez uporządkowania podstawowych rzeczy.

Sobota, 13 października

Łk 11, 27-28

Poproś dzisiaj Pana o łaskę słuchania i zachowywania Jego Słowa, wypełniania Go w Twoim życiu.

1.   Nie pierwszy raz na czyjeś wspomnienie o Matce Jezusa, reaguje On słowami o słuchaniu i wypełnianiu słowa Ojca.  Co to może znaczyć? Bo jasne jest, że przecież Jezus nie lekceważy swojej Mamy.

Piątek, 12 października

Łk 11,15-26

Na początku tej modlitwy poproś o łaskę odważnego opowiedzenia się po stronie Jezusa.

1. “domagali się znaku”.  Jezus wielokrotnie czynił cuda, aby potwierdzić, że jest Bogiem. Nie zamierzał jednak robić tego na zawołanie. Wiedział dokładnie co i kiedy zrobić. Jak dobrać środki, czas, miejsce, żeby Boża chwała mogła się objawić i aby było to ku większemu pożytkowi ludzi.