Środa, 12 października

Rz 2, 1-11

1. Św. Paweł pisze dzisiejsze słowa do Żydów, mieszkających w Rzymie. Pierwsza rzecz, na jaką zwraca im uwagę, to na sąd, jaki każdy z nas czyni o drugim człowieku. Żydzi bowiem sądzili, że są lepsi od pogan, bo wierzą w Boga prawdziwego, a nie w bożki. Ale to jeszcze o niczym nie mówi.

Wtorek, 11 października

Łk 11, 37-41

1. Wchodząc w tę modlitwę zobacz najpierw to, że Jezus nikim nie gardził i nikogo nie faworyzował. Jada zarówno z celnikami i grzesznikami, jak i faryzeuszami. Przyjmuje zaproszenia od wszystkich, bo wie, że wszyscy Go potrzebują. Czy nasz sposób postępowania i nasza gościnność (przyjmowanie gości u siebie i przyjmowanie zaproszeń w gościnę) są podobne do tego, jak postępował Jezus? Może warto przy tej okazji znów pomyśleć o tym, jak bardzo czasem “klasyfikujemy” ludzi i ich oceniamy.

Poniedziałek, 10 października

 Łk 11,29-32

1. Fragment z Ewangelii św. Łukasza widziany w kontekście dzisiejszych czytań może stać się inspiracją do zastanowienia się nad tym, jak szukamy i jak przyjmujemy nowość w naszym życiu. Wypowiedź Jezusa skierowana jest do Żydów, wśród których od wieków żywe było oczekiwanie na przyjście Mesjasza, który miał być jednym z nich: ?pochodzącym według ciała z rodu Dawida?, miał być posłany dla wyzwolenia Narodu Wybranego od wszelkiego zła. Żydzi mieli bardzo wyraźne oczekiwania dotyczące osoby Mesjasza.    

Sobota, 8 października

Jl 4,12-21

1. Przepowiednie o zagładzie ludzkości, filmy katastroficzne, wznaczanie daty końca świata – to bardzo chwytliwy temat. Jedni boją się panicznie tego co przyniesie ten czas. Inni żyją, jakby to nigdy nie miało nastąpić. A wierzący w Boga?Prorok Joel mówi o dniu sądu i zbawienia. Pokazuje to, że nie będzie to tylko dzień grozy i strachu, ale też dzień radości, ponieważ Bóg objawi się swojemu ludowi.

Niedziela, 9 października XXVIII zwykła

Flp 4, 12-14.19.20

1. Wczytaj się w tę ciekawą deklarację św. Pawła. Mówi, że jest zaprawiony do wszystkich warunków. Potrafi, kiedy trzeba, cierpieć biedę, ale kiedy sytuacja na to pozwala – potrafi żyć w dostatku. Pomyśl przez chwilę o naszych czasach, o nieustannym dążeniu do tego, by nam się wygodniej żyło, lepiej i dostatniej. Według słów Pawła nie ma w tym nic złego.

Piątek, 7 października

Jl 1,13-15.2,1-2

Dzień Pański, dzień ciemności i mroku, obłoku i mgły. Skąd wzięło się zestawienie przyjścia Boga i spustoszenia? Tego Boga, który jest Miłosierdziem. Dlaczego Jego bliskość miałaby wywoływać drżenie? Odpowiedź w jakiejś mierze znajduje się w pierwszym zdaniu tekstu: zniknęła z domu Boga waszego ofiara pokarmowa i płynna.