Wprowadzenie do modlitwy na środę, 28 maja

Tekst: Dz 17, 15. 22 – 18, 1

Prośmy dziś Pana o łaskę nawrócenia i oddania Mu wszystkiego co oddala  nasze serce od Niego.

„ Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.” Te słowa uświadamiają nam, iż Bóg jest blisko nas, jest obecny w naszej codzienności. Stwórca jest obecny w każdym aspekcie Twojego życia. Jesteśmy i żyjemy dzięki Niemu. Jakie uczucia, myśli Ci towarzysza kiedy czytasz te słowa zawarte w Dziejach Apostolskich?. Możesz w szczególny sposób podziękować Panu za Jego miłująca obecność, za życie, które jest Twoim udziałem, za to co podpowiada serce…

„Wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia”. Słowa, które Paweł skierował kiedyś do Greków są ciągle aktualne. Również dziś w życiu wielu ludzi obecni są różni bożkowie. Czasami bożkiem stają się pieniądze, praca, drugi człowiek czy też władza. Przyjrzyj się jakie bożki Ciebie oddalają od jedynego i prawdziwego Boga? Poproś Pana o świadome oddanie Mu tych różnych rzeczy, spraw.