Dzieci Boga

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 30 października Tekst: Rz 8,12-17; Łk 13,10-17 Prośba: o Ducha dziecięctwa Bożego 1. Jezus w szabat, dzień Pański, spotyka jedną z nas – córkę Abrahama, córkę Boga i uwalnia ją od słabości. Wystarczyłoby do Tego jego Słowo,...

Im mniej tym więcej

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 23 października Tekst: Łk 12, 13-21 Prośba: o pragnienie tracenia życia dla Chrystusa 1. Życie nie polega na… Dzisiejsza ewangelia jest bardzo życiowa. Wiadomym jest, że do życia potrzebujemy jedzenia, ubrania, snu,...

Stawać się Znakiem

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 16 października Tekst: Rz 1,1-7; Łk 11, 29-32 Prośba: o łaskę ciągłego upodobniania do Chrystusa 1. W liturgii słowa wraca historia Jonasza. O proroku, który nie zdziałał przed ludźmi żadnego cudu mówi sam Jezus. Czytamy, że...