Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny

Wprowadzenie do modlitwy na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Tekst: Łk 1, 39-56 Prośba: o serce ufające Bogu Myśli pomocne w rozważaniu: Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę....