Zachowaj ich w Twoim imieniu

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 1 czerwca Tekst: J 17, 11b-19 Prośba: o pójście za Chrystusem całym sobą. Myśli pomocne w rozważaniu: Bądź z Jezusem, który modli się w Wieczerniku. To Jego ostatnie słowa podczas Ostatniej Wieczerzy. Modli się za swoich...